2002

beastie tuning – virtual tuning vznikol v roku 2002.
cieľom jeho tvorby nieje len úprava či návrh auta v grafickom programe,
ale aj vizuálna pomoc pri možnej realizácii.

Related Posts